Giới thiệu khóa học

7 Chuyên Đề với 100+ công thức pha chế Hot Trend


Nội dung khóa học

I. CHUYÊN ĐỀ TRÀ TRÁI CÂY TƯƠI
2. Công Thức Trà Đào - Trà Đào Cam Sả
 2.1 Pha Chế Trà Đào - Trà Đào Cam Sả (19:01)
3. Công Thức Lục Trà Xoài Macchiato
 3.1 Pha Chế Lục Trà Xoài Macchiato (02:57)
4. Công Thức Lục Trà Dâu Tây Macchiato
 4.1 Pha Chế Lục Trà Dâu Tây Macchiato (01:39)
5. Công Thức Lục Trà Vải Macchiato
 5.1 Pha Chế Lục Trà Vải Macchiato (01:59)
6. Công Thức Lục Trà Đào Macchiato
 6.1 Pha Chế Lục Trà Đào Macchiato (02:44)
8. Công Thức Hồng Trà Chanh Dây Macchiato
 8.1 Pha Chế Hồng Trà Chanh Dây Macchiato (04:16)
9. Công Thức Hồng Trà Xoài Macchiato
 9.1 Pha Chế Hồng Trà Xoài Macchiato (01:57)
VIII: CHUYÊN ĐỀ ĐÁ XAY THẠCH GIÒN
5. Công Thức Xoài Xay Socola
 5.1 Công Thức Xoài Xay Socola (11:25)
6. Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Đá Xay
 6.1 Công Thức Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Đá Xay (16:29)
IX: CHUYÊN ĐỀ RAU MÁ PHA - TRÀ HOA GIẢI NHIỆT
2. Công Thức Trà Hoa Atiso Kết Hợp Lục Trà
 2.1 Pha Chế Trà Hoa Atiso Kết Hợp Lục Trà (04:15)
5. Công Thức Rau Má Đậu Xanh Nước Cốt Dừa
 5.1 Hướng Dẫn Pha Chế Rau Má Đậu Xanh Nước Cốt Dừa (17:46)
VII: CHUYÊN ĐỀ MILO DẦM - BINGSU
XI: CHUYÊN ĐỀ NƯỚC ÉP
2. Công Thức Nước Ép Ổi - Dưa Hấu
 2.1 Pha Chế Nước Ép Ổi - Dưa Hấu (04:56)
3. Công Thức Nước Ép Dứa - Cà Rốt
 3.1 Pha Chế Nước Ép Dứa - Cà Rốt (02:08)
4. Công Thức Nước Ép Xoài - Ổi
 4.1 Pha Chế Nước Ép Xoài - Ổi (02:26)
5. Công Thức Nước Ép Xoài - Dứa
 5.1 Pha Chế Nước Ép Xoài - Dứa (02:15)
6. Công Thức Nước Ép Cam - Cà Rốt
 6.1 Pha Chế Nước Ép Cam - Cà Rốt (01:44)
7. Công Thức Nước Ép Cam - Nha Đam
 7.1 Pha Chế Nước Ép Cam - Nha Đam (02:22)
3. Công Thức BingSu Matcha
 3.1 Pha Chế BingSu Matcha (03:31)
4. Công Thức BingSu Socola
 4.1 Pha Chế BingSu Socola (03:35)
8. Công Thức Nước Ép Chanh Dây
 8.1 Pha Chế Nước Ép Chanh Dây (05:56)

Đăng ký khóa học