Giới thiệu khóa học

Khóa Học Giải Pháp Truyền Thông Điềm Bán

Learning & Coaching 30 Day Time Line

---

Chuẩn Bị: 7 - 10 ngày Trong group kín này sẽ hướng dẫn AC Chuẩn Bị đầy đủ để tham gia khóa khọc 2 ngày Thứ 6, Thứ 7 


+ Làm Thẻ Visa tại ngân hàng cần hoàn tất bước này các ngân hàng như ACB, Sacombank , Vietcombank đây là 1 trong 3 ngân hàng FB sẽ duyệt thể nhanh nhất.

+ Tạo Fanpage

+ Mời Vinbar làm quản trị fanpage.

+ Bảo Mật TK FB

+ Tạo TK quảng cáo FB

+ Cách chạy quảng cáo FB

+ Gắn hệ thống CSKH Vinbar Media lên chatbox của AC.

2 Ngày Học offline Thứ 6 - Thứ 7 ngày

trong 2 ngày học này AC sẽ dc hướng dẫn sử dụng hệ thống một cách tối ưu nhất trực tiếp từ Mr Nguyên Vinbar 

Hỗ Trợ & Giải Đáp: 18- 20 ngày tiếp theo là hỗ trợ và giải đáp giúp quá trình vận hành hệ thống được tối ưu.

----

Chúc AC ứng dụng hiệu quả & gặt hái kết quả vượt trội trong Khóa Học.


Thân Ái 


Nguyên Vinbar

Nội dung khóa học

KHÓA HỌC: GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG ĐIỂM BÁN
 Bài 1: Chào Mừng Học Viên Đến Với Khóa Học (02:07)
 Bài 2: Hướng Dẫn Mở Thẻ Visa (02:01)
 Bài 3: Bảo Mật Tài Khoản Facebook Xác Minh 2 Bước (02:57)
 Bài 4: Hướng Dẫn Tạo Trang Fanpage (04:31)
 Bài 5: Tạo Tài Khoản Quảng Cáo Facebook Business (06:11)
 Bài 6: Add Trang Fanpage Vào Tài Khoản Quảng Cáo Business (02:05)
 Bài 7: Hướng Dẫn Add Thẻ Visa Vào Tài Khoản Quảng Cáo Business (01:52)
 Bài 8: Hướng Dẫn Add Thẻ Visa Vào Tài Khoản Quảng Cáo Cá Nhân (02:09)
 Bài 9: Hướng Dẫn Add TK Quảng Cáo Cá Nhân Vào TK QC Business (02:12)
 Bài 10: Hướng Dẫn Thêm Vinbar Media Làm Quản Trị Trang Fanpage Và TK Business (02:35)
 Bài 11: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Manychat (02:30)
 Bài 12: Hướng Dẫn Mời Vinbar Media Làm Admin Manychat (02:02)
 Bài 13: Hướng Dẫn Add Thẻ Visa Vào Manychat (02:22)
 Bài 14: Hướng Dẫn Cách Tạo Tài Khoản Canva.com (Làm Hình Ảnh) (02:04)
 Bài 15: Hướng Dẫn Thiết Kế Hình Ảnh Quảng Cáo Trên Canva (07:50)
 Bài 16: Hướng Dẫn Cách Tạo nội Dung, Thông Điệp Quảng Cáo (08:59)
 Bài 17: Hướng Dẫn Tạo Flows Trong Manychat (Luồng Đi Của Khách Hàng) (08:52)
 Bài 18: Hướng Dẫn Tạo Đối Tượng
 Bài 19: Thực Hành Tạo Đối Tượng Xung Quanh Điểm Bán 2Km
 Bài 20: Hướng Dẫn Tạo Đối Tượng Cũ (365 Day) - Mới (30 Day)
 Bài 21: Hướng Dẫn Tạo Nội Dung Quảng Cáo - Set Up Quảng Cáo
 Bài 22: Thực Hành Tạo Quảng Cáo Facebook

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

9,990,000 đ
12 tháng
Đăng ký