Giới thiệu khóa học

Chuyên Đề Các Món Cập Nhật Mới

Những công thức món mới sẽ cập nhật theo thời gian.

Nội dung khóa học

Các Món Mới Sẽ Được Cập Nhật Theo Thời Gian
Chương 1: Hướng Dẫn Cách Làm Khô Gà, Bò Lá Chanh (Chay))
 Bài 1: Làm Khô Gà, Bò Lá Chanh (Chay) (07:49)
Chương 2: Đu Đủ Ngâm Sả Tắc (Chay)
 Bài 1: Cách Làm Đu Đủ Ngâm Sả Tắc (Chay) (06:38)
Chương 3: Tôm Chay Ngâm Sả Tắc (Chay)
 Bài 1: Cách Làm Tôm Chay Ngâm Sả Tắc (Chay) (04:57)
Chương 4: Muối Tiêu Ớt Đỏ - Xanh
 Bài 1: Cách Làm Muối Tiêu Ớt Đỏ - Xanh (03:39)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

599,000 đ
12 tháng
Đăng ký