Nội dung khóa học

I. CHUYÊN ĐỀ TRÀ SỮA
2. Công Thức Trà Sữa Đặc Biệt
 2.1 Pha Chế Trà Sữa/Trà Sữa Đặc Biệt (05:31)
3. Công Thức Trà Sữa Socola
 3.1 Pha Chế Trà Sữa Socola (05:47)
4. Công Thức Trà Sữa Caramel
 4.1 Pha Chế Trà Sữa Caramel (03:12)
5. Công Thức Trà Sữa Trái Cây ( Dâu, Đào, Vải, Kiwi...)
 5.1 Pha Chế Trà Sữa Trái Cây (08:11)
6. Công Thức Trà Sữa Mật Ong
 6.1 Pha Chế Trà Sữa Mật Ong (02:59)
7. Công Thức Trà Sữa Kem Cheese/ Trà Sữa Macchiato
 7.1 Pha Chế Trà Sữa Macchiato (05:39)
12. Công Thức Trà Sữa Sầu Riêng
 12.1 Pha Chế Trà Sữa Sầu Riêng (07:10)
14. Công Thức Sữa Tươi Trân Châu Đường Nâu Vị Matcha / Vị Socola
 14.1 Pha Chế Sữa Tươi Trân Châu Đường Nâu Vị Matcha/ Vị Socola (04:47)
II. CHUYÊN ĐỀ TRÀ TRÁI CÂY NHIỆT ĐỚI
2. Công Thức Trà Đào - Trà Đào Cam Sả
 2.1 Pha Chế Trà Đào Cam Sả - Trà Đào Cam Sả (19:01)
III. CHUYÊN ĐỀ NƯỚC ÉP
2. Công Thức Nước Ép Ổi - Dưa Hấu
 2.1 Pha Chế Nước Ép Ổi - Dưa Hấu (04:56)
3. Công Thức Nước Ép Dứa - Cà Rốt
 3.1 Pha Chế Nước Ép Dứa - Cà Rốt (02:08)
4. Công Thức Nước Ép Xoài - Ổi
 4.1 Pha Chế Nước Ép Xoài - Ổi (02:26)
5. Công Thức Nước Ép Xoài - Dứa
 5.1 Pha Chế Nước Ép Xoài - Dứa (02:15)
6. Công Thức Nước Ép Cam - Cà Rốt
 6.1 Pha Chế Nước Ép Cam - Cà Rốt (01:44)
7. Công Thức Nước Ép Cam - Nha Đam
 7.1 Pha Chế Nước Ép Cam - Nha Đam (02:22)
8. Công Thức Nước Ép Chanh Dây
 8.1 Pha Chế Nước Ép Chanh Dây (05:56)
IV. CHUYÊN ĐỀ TOPPING
V. CHUYÊN ĐỀ BINGSU
2. Công Thức BingSu Matcha
 2.1 Pha Chế BingSu Matcha (03:31)
3. Công Thức BingSu Socola
 3.1 Pha Chế BingSu Socola (03:35)
VI. CHUYÊN ĐỀ LỤC TRÀ - HỒNG TRÀ
3. Công Thức Lục Trà Xoài Macchiato
 3.1 Pha Chế Lục Trà Xoài Macchiato (02:57)
4. Công Thức Lục Trà Dâu Tây Macchiato
 4.1 Pha Chế Lục Trà Dâu Tây Macchiato (01:39)
5. Công Thức Lục Trà Vải Macchiato
 5.1 Pha Chế Lục Trà Vải Macchiato (01:59)
6. Công Thức Lục Trà Đào Macchiato
 6.1 Pha Chế Lục Trà Đào Macchiato (02:44)
8. Công Thức Hồng Trà Chanh Dây Macchiato
 8.1 Pha Chế Hồng Trà Chanh Dây Macchiato (04:16)
9. Công Thức Hồng Trà Xoài Macchiato
 9.1 Pha Chế Hồng Trà Xoài Macchiato (01:57)
VII. CHUYÊN ĐỀ ĐÁ XAY
VIII. CHUYÊN ĐỀ RAU MÁ PHA / TRÀ HOA GIẢI NHIỆT
2. Công Thức Trà Hoa Atiso Kết Hợp Lục Trà
 2.1 Pha Chế Trà Hoa Atiso Kết Hợp Lục Trà (04:15)

Đăng ký khóa học

Giải Mã Công Thức Pha Chế 4.0 Version (Offline + Online)

Khóa Học Pha Chế 4.0 Version Online + Offline Bao Gồm:

Học viên được học offline tại Học Viện Pha Chế Vinbar 2 ngày trị giá 7trđ
Học viên được học online các khóa học trong membership trong vòng 6 tháng trị giá 3trđ

Tặng Sách Giải Mã Công Thức Pha Chế 4.0 Trị Giá 1,5trđ

Tặng Sách Cẩm Nang Pha Chế 4.0 Trị Giá 500Kđ

Tặng Sách Bí Quyết Quán Đông Khách Trị Giá 1,5trđ

Tặng Vé Vip Tham Gia Talkshow Bí Quyết Quán Đông Khách Trị Giá 3trđ

Tổng giá trị lên đến 16tr500k đ

9,999,000 đ
6 tháng
Đăng ký

Giải Mã Công Thức Pha Chế 4.0 Online

Khóa Học Pha Chế 4.0 Version Online Bao Gồm:

Học viên được học online các khóa học trong membership trong vòng 6 tháng trị giá 3trđ

Tặng Sách Giải Mã Công Thức Pha Chế 4.0 Trị Giá 1,5trđ

Tặng Sách Cẩm Nang Pha Chế 4.0 Trị Giá 500Kđ

Tặng Sách Bí Quyết Quán Đông Khách Trị Giá 1,5trđ

Tặng Vé Vip Tham Gia Talkshow Bí Quyết Quán Đông Khách Trị Giá 3trđ

Tổng giá trị lên đến 9tr500kđ

2,999,000 đ
6 tháng
Đăng ký